لیست قیمت محصولات رادیکال

نام نرم افزار با قفل نرم افزاری (تومان) با قفل سخت افزاری (تومان) قفل نرم افزاری اضافه (تومان) قفل سخت افزاری اضافه (تومان) خرید
نرم افزار انبارداری رادیکال 85.000 120.000 34.000 51.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار چاپ چک رادیکال 30.000 - 12.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار حضور و غیاب رادیکال 145.000 180.000 58.000 87.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار حضور و غیاب رادیکال - با دستگاه بارکد خوان 365.000 400.000 58.000 87.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت پرسنل رادیکال 95.000 130.000 38.000 57.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار دفترچه تلفن رادیکال 35.000 - 14.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی رادیکال - 520.000 - 145.500 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت مجموعه آبی ورزشی رادیکال - 520.000 - 145.500 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار نگهداری و تعمیرات ماشین آلات رادیکال 85.000 120.000 34.000 51.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال 120.000 155.000 48.000 72.000 برای خرید کلیک نمائید
سامانه پیام کوتاه رادیکال 50.000 - - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت سهام رادیکال 85.000 - 34.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت مشتری رادیکال 145.000 - 58.000 - برای خرید کلیک نمائید
سیستم سپرده و صدور چک دادگستری رادیکال - - - - تماس بگیرید
سامانه فروش تمبر دادگستری رادیکال - - - - تماس بگیرید
اتوماسیون محیط های ورزشی رادیکال - 520.000 - 145.500 برای خرید کلیک نمائید
سیستم حقوق و دستمزد شوراهای حل اختلاف رادیکال - - - - تماس بگیرید
نرم افزار چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال 150.000 185.000 60.000 90.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت دوره های آموزشی پرسنل رادیکال 120.000 - 48.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش رادیکال 350.000 - 189.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت پرسنل(نسخه پیشرفته) - 295.000 - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت فروش کافی شاپ 120.000 155.000 48.000 72.000 برای خرید کلیک نمائید