لیست قیمت محصولات رادیکال

نام نرم افزار با قفل نرم افزاری (تومان) با قفل سخت افزاری (تومان) قفل نرم افزاری اضافه (تومان) قفل سخت افزاری اضافه (تومان) خرید
نرم افزار انبارداری رادیکال 85.000 120.000 34.000 51.000 برای خرید کلیک نمائید
سیستم انبارداری رادیکال ( تحت وب ) 295.000 - - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار چاپ چک رادیکال 30.000 - 12.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار حضور و غیاب رادیکال 145.000 180.000 58.000 87.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار حضور و غیاب رادیکال ( نسخه پیشرفته ) - 245.000 - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت پرسنل رادیکال 95.000 130.000 38.000 57.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت پرسنل رادیکال ( نسخه پیشرفته ) - 195.000 - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت منابع انسانی رادیکال (HRM) - 440.000 - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار دفترچه تلفن رادیکال 35.000 - 14.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت مراکز پزشکی رادیکال - 395.000 - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت مجموعه آبی ورزشی رادیکال - 395.000 - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار نگهداری و تعمیرات ماشین آلات رادیکال 85.000 120.000 34.000 51.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار محاسبه دستمزد کارکنان رادیکال 120.000 155.000 48.000 72.000 برای خرید کلیک نمائید
سامانه پیام کوتاه رادیکال 50.000 - - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت سهام رادیکال 85.000 - 34.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت مشتری رادیکال 145.000 - 58.000 - برای خرید کلیک نمائید
سیستم سپرده و صدور چک دادگستری رادیکال - - - - تماس بگیرید
سامانه فروش تمبر دادگستری رادیکال - - - - تماس بگیرید
اتوماسیون محیط های ورزشی رادیکال - 395.000 - - برای خرید کلیک نمائید
سیستم حقوق و دستمزد شوراهای حل اختلاف رادیکال - - - - تماس بگیرید
نرم افزار چاپ چک و مغایرت بانکی رادیکال 150.000 185.000 60.000 90.000 برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت دوره های آموزشی پرسنل رادیکال 120.000 - 48.000 - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت خدمات پس از فروش رادیکال 195.000 - - - برای خرید کلیک نمائید
نرم افزار مدیریت فروش کافی شاپ رادیکال 120.000 155.000 48.000 72.000 برای خرید کلیک نمائید